Čiastka č. 191/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
447/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 01.08.2004
448/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia 01.08.2004