Čiastka č. 19/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 01.02.2004