Čiastka č. 188/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 29.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
441/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále 01.08.2004