Čiastka č. 186/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 29.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
438/2004 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek 01.08.2004