Čiastka č. 177/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 21.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
416/2004 Z. z. Zákon o Úradnom vestníku Európskej únie 21.07.2004
417/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely 01.01.2005