Čiastka č. 175/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 21.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
407/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi