Čiastka č. 171/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 13.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
395/2004 Z. z. Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní