Čiastka č. 170/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 09.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
394/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní