Čiastka č. 165/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 03.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
385/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 03.07.2004