Čiastka č. 164/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
384/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov 01.10.2004