Čiastka č. 162/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2004