Čiastka č. 160/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
378/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z. 01.07.2004