Čiastka č. 159/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 25.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2004