Čiastka č. 154/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
366/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii