Čiastka č. 152/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 18.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
363/2004 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 18. júna 2004 o amnestii