Čiastka č. 142/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
341/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 01.06.2004