Čiastka č. 141/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
338/2004 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o administratívnej bezpečnosti 01.06.2004
339/2004 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov 01.06.2004
340/2004 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií 01.06.2004