Čiastka č. 139/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 29.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
333/2004 Z. z. Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 01.10.2004
334/2004 Z. z. Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 01.06.2004