Čiastka č. 132/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 18.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
314/2004 Z. z. Úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch