Čiastka č. 127/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 11.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
307/2004 Z. z. Úplné znenie zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov