Čiastka č. 12/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 21.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 01.02.2004