Čiastka č. 112/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
271/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením 01.05.2004