Čiastka č. 1/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 09.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2004 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky