Čiastka č. 9/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 23.01.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií 01.02.2003