Čiastka č. 87/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
183/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno Príloha k čiastke 87 - k oznámeniu č. 183/2003 Z. z.