Čiastka č. 7/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 16.01.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/2003 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
15/2003 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností