Čiastka č. 68/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 01.05.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov 01.05.2003