Čiastka č. 60/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 15.04.2003