Čiastka č. 4/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 10.01.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb