Čiastka č. 28/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 22.02.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave