Čiastka č. 252/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
618/2003 Z. z. Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 01.01.2004
619/2003 Z. z. Zákon o Slovenskom rozhlase 01.01.2004