Čiastka č. 245/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
599/2003 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 01.01.2004
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
602/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004