Čiastka č. 244/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
598/2003 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2004 01.01.2004