Čiastka č. 243/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 01.01.2004
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 01.01.2004