Čiastka č. 240/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
589/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.03.2004