Čiastka č. 24/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 15.02.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore 15.02.2003