Čiastka č. 235/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 28.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
575/2003 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní 01.01.2004