Čiastka č. 227/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
554/2003 Z. z. Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. 01.01.2004
555/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
556/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť v roku 2004