Čiastka č. 226/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 18.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
551/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2004
553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004