Čiastka č. 225/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 17.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch 01.01.2004
550/2003 Z. z. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004