Čiastka č. 183/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 23.10.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
426/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2003