Čiastka č. 179/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 15.10.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
416/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch