Čiastka č. 172/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 01.10.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
400/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 01.10.2003