Čiastka č. 164/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 11.09.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
376/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii 01.10.2003
377/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové oceľové plynové tlakové fľaše 01.10.2003
378/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové fľaše na plyny z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin 01.10.2003
379/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na zvárané fľaše na plyn z nelegovanej ocele 01.10.2003