Čiastka č. 149/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 07.08.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
333/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 01.01.2004
334/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode