Čiastka č. 144/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
312/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov 01.09.2003
313/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín 01.08.2003
314/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny 01.08.2003
315/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania 01.08.2003