Čiastka č. 136/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
279/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu 01.08.2003