Čiastka č. 134/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
272/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh 01.08.2003
273/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní niektorých druhov vajec na trh 01.08.2003
274/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti 01.08.2003