Čiastka č. 132/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 26.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
267/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 26.07.2003