Čiastka č. 119/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 14.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku